۱۳۸۹ فروردین ۶, جمعه

عاليه اقدام‌دوست به اتهام خوانش تاريخچه هشت مارس در زندان دادگاهی شد


خبرگزاری هرانا - عاليه اقدام دوست به اتهام خواندن تاريخچه هشتم مارس در بند نسوان اوين، يک هفته در سلول انفرادی بازداشت شد و پرونده داخل زندان برای وی تشکيل شده است.

به گزارش تغییر برای برابری، جمع کوچکی از زنان زندانی در بند نسوان اوين، برنامه ای به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن، برگزار کردند. در اين برنامه، عاليه اقدام دوست تاريخچه مختصری از هشت مارس را قرائت کرد. پس از آن، توسط سرپرست دادسرای اوين احضار شد و اتهامات «خواندن مقاله، نطق و سخنرانی بين بانوان در روز جهانی زن و تهييج درباره فعاليت های زنان؛ تبليغ سوء عليه نظام؛ توهين به رئيس جمهور، رهبر؛ و تبليغ به سوسياليسم» به وی تفهيم شد. عاليه اقدام دوست به دليل اتهامات مذکور به مدت يک هفته در انفرادی بند ۲۰۹ اوين تحت بازجويی قرار گرفت. به گفته وی در مدت بازداشت و پس از آن، تحت فشار بازجويی بوده است. پس از آن به شعبه ۲ دادگاه واقع در زندان اوين به رياست آقای عبدی فراخوانده شد و از او علت خوانش نطق (تاريخچه ۸ مارس) مورد پرسش قرار گرفت و به وی اتهامات تبليغ سوسياليسم و توهين به رهبر و رئيس جمهور تفهيم شد. اين در حالی است که وی اين اتهامات را در دفاعيات خود نپذيرفته است. عاليه در تمامی اين مراحل از داشتن وکيل و حق تماس تلفنی با خانواده و وکيل خود خانم غنوی محروم بوده است.

عاليه اقدام دوست به دليل شرکت در تجمع اعتراضی عليه قوانين تبعيض آميز در ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ در ميدان هفت تير تهران، به ۳ سال حبس تعزيری محکوم شد و از دی ۱۳۸۷ برای اجرای حکم در زندان به سر می برد.