۱۳۸۸ شهریور ۲۶, پنجشنبه

سایت تغییر برای برابری، بیست ویکمین بار فیلتر شد

http://asemandailynews.com/wp-content/uploads/arton6599.png


تغییر برای برابری: در پی موج جدید فیلترینگ سایت های اینترنتی سایت تغییر برای برابری برای بیست و یکمین بار فیلتر شد. موج دامنه دار فیلترینگ اخیر به جز سایت های تغییر برای برابری، مدرسه ی فمینیستی و خبرنامه ی امیرکبیر، به سرویس ایرانی پرشین بلاگ نیز رسید و روز بیست وسوم شهریور ماه صفحه ی اول این سایت پرمخاطب به مدت بیست و چهار ساعت در ایران قابل دسترسی نبود.

پیش تر نیز همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بیست و دوم خرداد ماه گذشته سایت تغییر برای برابری فیلتر شده بود.

گفتنی است سایت تغییر برای برابری در آدرس جدید قابل دسترسی است.

هیچ نظری موجود نیست: