۱۳۸۸ خرداد ۳۱, یکشنبه

ترجمه کوتاهی از سخنان صدر اعظم آلمان در ارتباط با حوادث اخیر در ایران


به گزارش صفحه خبری اینترنتی اشپیگل امروز یکشنبه21 جون آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور خطاب به مردم ایران گفته است که کشورش آلمان از جنبش مردم ایران برای احقاق حقوق خود برای آزادی بیان و حق اعتراض و راهپیمایی حمایت میکند. او از رهبران ایران خواسته است که اجازه برای راهپیمایی آرام و مسالمت آمیزمردم صادر کرده و از خشونت و سرکوب مردم پرهیز کند. اوبا تاکید از رهبران ایران خواسته است که بازداشت شدگان راهر چه زودتر آزاد نمایند. او تاکید کرده است که ایران نیز باید حقوق بشر وشهروندان خود را رعایت کند. او همچنین از دولت ایران درخواست فراهم کردن شرایط مناسب برای خبرنگاران و رسانه های داخلی و خارجی کرده است.


ترجمه شکوفه بنایی

هیچ نظری موجود نیست: